Mające obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. nowe regulacje przewidują, że zwrot VAT możliwy będzie tylko dla nielicznych z odpowiednim wiekiem i metrażem domu. Wciąż obowiązujące prawo pozwala remontującym dom odliczyć około 15 tys. złotych, a budującym nawet do około 35 tys. złotych. Państwo planuje zaoszczędzony poprzez nowy system pieniądze przeznaczyć na nowy program w nabyciu pierwszego mieszkania, Mieszkanie dla Młodych.

Zwrot VAT za materiały budowlane, w tym za najpopularniejszy izolator jakim jest styropian, obecnie wciąż przysługuje zarówno osobom ocieplającym nowo budowany dom, jak również termomodernizującym już użytkowany budynek. Zgodnie ze statystykami z lat ubiegłych do odzyskania w skali kraju jest około miliarda złotych.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych domu przy obecnych cenach energii to najbardziej racjonalna inwestycja związana z budownictwem - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organiki - Ci, którzy chcą skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane na termomodernizację, powinni się jednak pospieszyć.


Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury. Wnioski o zwrot podatku można przygotować samemu lub z pomocą doradcy podatkowego. W średniej wielkości mieście to wydatek około 100 zł.


Jak otrzymać zwrot?

Na początek złóż wniosek
Zwrot VAT następuje na wniosek (VZM-1) osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony tylko raz w roku bez względu na liczbę inwestycji. Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Ustawodawca przewidział składanie wniosków przez małżonków, mogą to zrobić wspólnie lub odrębnie. Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie urząd drugiego małżonka.


Dokumenty jak zwykle ważne

Do wniosku inwestor musi załączyć:
- pozwolenie na budowę, jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia, a w przypadku remontu dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;
- faktury dokumentujące poniesione wydatki.


Pewne pieniądze
Urząd skarbowy w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku wydaje decyzję o zwrocie VAT i określa kwotę, która zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W ostatnich latach średnia kwota zwrotu VAT za materiały budowlane wynosiła ok. 2 tys. złotych. Maksymalnie inwestorzy mogli liczyć nawet na sumę 35 tys. zł.

Źródło: Termo Organika.