Początek 2013 roku to bardzo duży wzrost aktywności klientów gotówkowych, na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Mieszkania osiągnęły obecnie najkorzystniejsze dla nabywców ceny, od 2006 roku, gdy rozpoczęła się hossa w sektorze mieszkaniowym. W drugiej połowie roku ceny za m kw. mogą się ustabilizować na nieco wyższym poziomie jako efekt zwiększonego popytu i planowanej liberalizacji polityki kredytowej. Trend ten potwierdza firma Dolcan. – W ciągu ostatnich kilku miesięcy 70% przeprowadzonych przez nas transakcji było gotówkowych. Jest to nowa sytuacja na rynku. Do tej pory transakcje gotówkowe stanowiły bardzo mały procent wszystkich podpisywanych umów. Obecnie obserwujemy ich silny wzrost, w wyniku korzystnych cen na rynku – podkreśla Anna Sitnik, z-ca dyrektora biura sprzedaży w Dolcan. – Klienci gotówkowi to w większości osoby, dla których nieruchomość to inwestycja na przyszłość. Bywają także klienci indywidualni, którym rodzina pomogła zebrać niezbędne pieniądze. Najbliższe miesiące to doskonały czas, aby zainwestować odłożone pieniądze właśnie w nieruchomości – dodaje Anna Sitnik.


W 2013 roku dla branży nieruchomości kluczowe będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz decyzje rządu dotyczące rozpoczęcia programu Mieszkanie dla Młodych. Kolejna obniżka stóp procentowych, której RPP dokonała w styczniu 2013, o 25 pkt bazowych, w znaczący sposób poprawi zdolność kredytową potencjalnych nabywców, oraz spowoduje spadek comiesięcznych rat kredytów. KNF natomiast planuje w najbliższych miesiącach rozluźnienie niektórych zapisów rekomendacji S, dotyczącej kredytów mieszkaniowych – m.in. wydłużenie okresu liczenia zdolności kredytowej z 25 do 30 lat. Na wzrost popytu na mieszkania z pewnością wpłynie również nowy program dopłat rządowych – Mieszkania dla Młodych, jednak wciąż nie jest pewne czy wystartuje on jeszcze w tym roku.

- Pierwsze miesiące po zakończeniu programu Rodzina na Swoim mogą być trudne dla sektora nieruchomości mieszkaniowych. Na początku roku sprzedaż będą dynamizować najkorzystniejsze od 2006 roku ceny za m kw. mieszkania. W kolejnych miesiącach popyt zwiększą planowane przez RPP dalsze obniżki stóp procentowych, które wg. prognoz mogą spaść nawet do 3,5 proc. do końca 2013 roku– dzięki temu potencjalni nabywcy uzyskają wyższą zdolność kredytową a miesięczne raty kredytu będą niższe – prognozuje Tomasz Bujnowski, analityk inwestycyjny w firmie Dolcan. Liberalizację polityki kredytowej banków, dzięki której wzrośnie zdolność nabywcza klientów, może zdynamizować opracowywana właśnie przez KNF nowa rekomendacja S, dotycząca kredytów hipotecznych. Wywoła to zwiększenie aktywności klientów kredytowych, zwłaszcza w drugiej połowie roku – dodaje Tomasz Bujnowski.

Źródło: Dolcan.