Konferencja Dyplomatyczna wraz ze spotkaniami przygotowawczymi odbyła się w dniach 7-11 października br. w Japonii. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1 000 delegatów ze 140 krajów. Ostatnie dwa dni były poświęcone na sesje plenarne, prezentację Konwencji Minamata, jej założeń oraz celów, a następnie oficjalne przyjęcie tekstu Konwencji i rezolucji jej dotyczących.

Konwencja Minamata to prawnie wiążący dokument regulujący, w skali globalnej, problem gospodarowania rtęcią w celu ograniczenia jej wykorzystania oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Nazwa Konwencji pochodzi od japońskiego miasta, w którym w połowie XX wieku doszło do zatrucia wielotysięcznej ludności rtęcią z odpadów przemysłowych spuszczanych do wody. Do tej pory wiele pokoleń Japończyków wciąż boryka się z następstwami tego zatrucia.

Tekst Konwencji został uzgodniony w styczniu br. w Genewie, na forum Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego. Dokument wejdzie w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów, które podpisały Konwencję.