Rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, budowa basenów termalnych w Lidzbarku Warmińskim, szynowe połączenie aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Katowicach – Pyrzowicach oraz parking podziemny w Rudzie Śląskiej to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Konkursu Dobre Praktyki PPP, który zorganizowały Investment Support i Ministerstwo Gospodarki, a którego patronem była PKPP Lewiatan. Laureaci otrzymają łącznie 950 tys. złotych na analizy prawne i finansowe dla swoich przedsięwzięć.

Nagrody dla czterech najlepszych projektów wręczyli na specjalnej uroczystości towarzyszącej Konferencji Dobre Praktyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce Wiceminister Gospodarki Rafał Baniak, Agata Kozłowska, Dyrektor Investment Support oraz dr Irena Herbst, ekspert PKPP Lewiatan, przewodnicząca Jury Kon   kursu. Wybierając laureatów, Jury kierowało się jakością przygotowania projektów i realną możliwością realizacji przedsięwzięcia we współpracy z partnerem prywatnym. Szukano także projektów modelowych, które mogłyby stać się drogowskazem dla innych przedsięwzięć publiczno-prywatnych. „Program rewitalizacji domów familijnych” zgłoszony przez Urząd Miasta Łodzi zwyciężył w kategorii infrastruktury komunalnej. Projekt zakłada, że inwestor prywatny wybuduje dla miasta budynki komunalne, a w zamian otrzyma, na ściśle określonych warunkach, zabytkowe domy familijne.

Najlepszy projekt w kategorii infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to „Termy Warmińskie”, który został przygotowany przez Powiat Lidzbarski. Opiera się o wykorzystanie wód termalnych na Warmii i obejmuje budowę zespołu basenów wraz z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym. Poza finansowaniem prywatnym, projekt ubiega się także o środki unijne.  Dużą szansą dla poprawy komunikacji w aglomeracji górnośląskiej byłaby realizacja projektu Gminy Bytom, laureata w kategorii infrastruktury komunalnej. Zgodnie z założeniami, dzięki stworzeniu nowych oraz modernizacji istniejących linii tramwajowych i kolejowych, a także wybudowaniu dworca przesiadkowego w Bytomiu, będzie łatwiej podróżować pomiędzy miastami aglomeracji a lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach.

Rozwiązanie problemów parkingowych gminy zapewnia projekt Laureata w kategorii Małe PPP, przeznaczonej dla przedsięwzięć o wartości poniżej 10 mln euro. Ruda Śląska zaproponowała współpracę z inwestorem prywatnym przy budowie i eksploatacji parkingu podziemnego na potrzeby ratusza miejskiego. Trzy najlepsze projekty w kategoriach infrastrukturalnych otrzymają od resortu gospodarki po 250 tys. zł, natomiast zwycięzca w kategorii projektów małych – 200 tys. zł. Jury Konkursu honorowo wyróżniło także inne projekty szczególnie warte realizacji: park wodny w Toruniu, kolejkę wąskotorową w Powiecie Opolskim, centrum przesiadkowe w Zabrzu oraz tramwaj do warszawskich Ząbek.

O główne nagrody w Konkursie Dobre Praktyki PPP ubiegały się 42 projekty z całej Polski, z czego najwięcej z województwa śląskiego (8). 15 projektów zgłoszono w kategorii Infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Do kategorii Infrastruktura komunalna, obejmującej budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne oraz modernizację i budowę obiektów publicznych, zgłoszono 12 przedsięwzięć. 4 projekty wpłynęły w kategorii Infrastruktura sieciowa, a 11 projektów dotyczyło kategorii Małe PPP.

Celem konkursu Dobre Praktyki PPP jest przygotowanie modelowych projektów publiczno-prywatnych i popularyzacja partnerstwa publiczno-prywatnego. W ubiegłorocznej edycji, zorganizowanej przez Investment Support, zwyciężyły projekty Miasta Gdańska „Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Szybki tramwaj do Piaseczna” oraz Województwa Dolnośląskiego „Budowa i zarządzanie szpitalem ratunkowym we Wrocławiu”.