Pytanie
Pracownik - obywatel Ukrainy został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie, której właścicielem jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w województwie małopolskim. Praca świadczona była w województwie śląskim przez okres 3 miesięcy (w tym czasie cudzoziemiec mieszkał w hotelu). Stosunek pracy został rozwiązany na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kp (porzucenie pracy).
Do jakiego urzędu skarbowego należy złożyć PIT-11?
Czy właściwość urzędu skarbowego należy ustalić na podstawie § 4 ust. 1 czy § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych?