Pytanie
Organ podatkowy określił wysokość podatku od nieruchomości osobie prawnej, gdyż złożone deklaracje budziły wątpliwości. Były to decyzje za lata 2008-2012. Podatnik złożył odwołanie od otrzymanych decyzji do SKO w grudniu 2012 r. Po rozpatrzeniu odwołania SKO skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia (ze względu na błędy formalne). Organ po przeprowadzeniu postępowania ponownie wydał decyzje określające, od których podatnik odwołał się w maju 2013 r. Ostatecznie SKO utrzymało w mocy decyzje wójta.
Czy podatnik, który jest osobą prawną, powinien zapłacić podatek wraz z odsetkami?
Od kiedy powinny być naliczone odsetki i do kiedy - do daty złożenia pierwszego czy drugiego odwołania?