Pytanie
Ojciec dziecka złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń ze świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny) na okres zasiłkowy 2013/2014. Ze zgromadzonej dokumentacji w sprawie wynika, że w 2010 r. zapadł wyrok rozwodowy i zasądzający alimenty na rzecz córki. Wówczas ojciec dziecka był zobowiązany do płacenia alimentów na jej rzecz. Przez cały 2012 r. dokonywał wpłat na konto bankowe matki dziecka tytułem alimentów w pełnej wysokości, na co przedstawił dowody wpłat. W lutym 2013 r. sąd zmienił wyrok w ten sposób, że ustalił iż miejscem pobytu córki będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca, a we wrześniu 2013 r. zapadł wyrok zasądzający alimenty od matki dziecka
Czy w związku z powyższym organ może dokonać odliczenia alimentów płaconych na rzecz osoby uprawnionej w 2012 r. przez ojca dziecka?
Czy powinny być doliczone do dochodu alimenty pobrane przez matkę dziecka w 2012 r.?