Pytanie
Firma często wysyła swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, m.in. do Chin.
Czy zakupu koszty polisy obejmującej ochronę pracownika w podróży służbowej (NW, ubezpieczenie bagażu itp.) stanowią koszt podatkowy dla pracodawcy oraz przychód dla pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?
Nadmieniam, iż polisy są wykupywane głównie z tego powodu, iż to firma się chce zabezpieczyć przed ewentualnymi kosztami spowodowanymi np. wypadkiem. Ponadto pracownicy są obowiązkowo objęci taką polisą, która wykupiona jest przez firmę. Podstawą opłaty są tzw. osobodni. Polisa nie jest więc zakupiona na imię i nazwisko konkretnego pracownika. Z drugiej jednak strony ilość osobodni, które stanowią podstawę opłaty składki, daje się po podzieleniu przypisać na konkretnych pracowników będących w podróży służbowej. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego polisą, odszkodowanie otrzyma pracownik przebywający w podróży, a nie firma.