Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o., podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W sierpniu dokonaliśmy zakupu urządzenia od greckiej firmy, która również jest podatnikiem podatku VAT. Dnia 6 sierpnia firma ta wystawiła nam fakturę za ww. urządzenie. Jednak firma z siedzibą w Grecji sprzedawane nam urządzenie zakupiła uprzednio od firmy chińskiej i urządzenie to zostało przytransportowane drogą morską bezpośrednio z Chin do Polski z pominięciem Grecji.
Czy w świetle przepisów ustawy o VAT zakup przez naszą firmę urządzenia od firmy greckiej, które to urządzenie zostało przytransportowane bezpośrednio z Chin do Polski stanowi dla nas wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import towarów? Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku, gdyby ta transakcja została zakwalifikowana jako import towarów?
Do tej pory nigdy nie dokonywaliśmy importu towarów.