Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (studio graficzne). W najbliższym czasie zamierzam zakupić deskę snowboardową, na której zamieszczone zostaną podstawowe dane dotyczące mojej firmy (nazwa firmy, adres siedziby, mail, telefon kontaktowy). Zakup deski snowboardowej służyć będzie głównie reklamie mojej firmy, gdyż umieszczona zostanie przed siedzibą mojego studia. Nadmieniam również, że w okresie moich prywatnych wyjazdów na stok, chciałbym wykorzystywać tę deskę również do jazdy, a jednocześnie rozreklamować swoją firmę.
Czy zakup deski snowboardowej, na której następnie zamieszczone zostaną informacje o firmie, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania mojej działalności?