Pytanie
Nauczycielka przedszkola pracuje na podstawie umowy o pracę w zastępstwie od 1 września 2013 r. (na czas nieobecności Pani X, bez daty końcowej). Dnia 4 lutego 2014 r. otrzymała wypowiedzenie umowy (informacja o rozwiązaniu z dniem 7 kwietnia 2014 r.), natomiast od dnia 27 lutego 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Czy wręczone w dniu 4 lutego br. wypowiedzenie jest skuteczne i można wręczyć jej świadectwo pracy dnia 7 kwietnia br. (czy może nie można rozwiązać umowy, bo przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą)?