Pytanie
Spółka w przeszłości skorzystała z ulgi na złe długi, w oparciu o art. 89a ustawy o VAT. Teraz dostaliśmy z towarzystwa ubezpieczeniowego decyzję o wypłacie częściowego odszkodowania, ze szczegółowym wskazaniem jakich faktur ono dotyczy. Decyzja o odszkodowaniu wydana została w ramach umowy ramowej cesji powierniczej i wszystkie prawa Spółki do wysokości wypłaconego odszkodowania, w stosunku do klienta albo innej osoby trzeciej wraz z ustanowionymi zabezpieczeniami, z chwilą zapłaty odszkodowania przechodzą na ubezpieczyciela.
Czy wypłata odszkodowania powoduje konieczność korekty podatku należnego i zwrotu skorygowanego uprzednio podatku?