Pytanie
Czy wypełnienie obowiązku ustawowego za dany rok dla wprowadzonych do obrotu opakowań ze środkami niebezpiecznymi może być rozdzielone na: porozumienie z marszałkiem – dla opakowań po środkach niebezpiecznych z tworzyw sztucznych i na wniesienie opłaty produktowej – dla opakowań po środkach niebezpiecznych ze stali?