Pytanie
Spółka z o.o. dzierżawi od gminy oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z umową dzierżawy spółka płaci gminie określoną kwotę za dzierżawę i jest zobowiązana zgodnie z umowa do ponoszenia wszystkich kosztów dotyczących utrzymania tej oczyszczalni. Spółka zakupiła membrany do oczyszczalni za kwotę 6000 zł. Wymiana membran była konieczna, gdyż stare były wyeksploatowane i nie nadawały się do dalszego użytkowania.
Czy wydatkowaną kwotę 6000 zł należy potraktować jako koszt utrzymania oczyszczalni, czy też jako inwestycje w obcy środek trwały?