Pytanie
Moja firma organizuje wkrótce imprezę o charakterze szkoleniowo-integracyjnym. Pierwszego dnia wyjazdu poza miejsce pracy, po południu, będzie odbywać się szkolenie dla pracowników w związku z planowanymi zmianami w firmie (change management), wieczorem będzie kolacja w formie szwedzkiego stołu lub ogniska (w zależności od pogody). Drugiego dnia będzie impreza sportowo-rekreacyjna mająca na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy pracownikami firmy. To także ma ułatwić przejście firmy przez zmiany. Dzień pierwszy ma być finansowany ze środków obrotowych (szkolenie, dojazd w obie strony, nocleg). Dzień drugi (rekreacja, posiłek) z ZFŚŚ, przy czym pracownicy w zależności od dochodu dopłacą do udziału.
Czy taka forma organizacji zapewni, że za dzień pierwszy pracownicy nie będą mieli dochodu do opodatkowania u.p.d.o.f., zaś dochód dnia drugiego będzie zwolniony do kwoty 380 zł?
Czy za dzień pierwszy firma powinna wypłacić diety za delegację krajową?
Czy wolno łączyć finansowanie tak zorganizowanego wyjazdu z dwóch różnych źródeł (środki obrotowe oraz ZFŚS)?
Jeśli tak czy wystarczy udokumentowanie wydatków w postaci rozbicia poszczególnych elementów na każdy dzień, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem?