Pytanie
W marcu 2014 r. podatnik wraz z małżonką zakupił lokal użytkowy (zakup prywatny). Po zakupie postanowił, iż lokal ten będzie wykorzystywany w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie wprowadził lokalu na stan środków trwałych, nie amortyzował go, ale od kwietnia rozpoczął jego użytkowanie. W kwietniu i w kolejnych miesiącach podatnik poniósł wiele wydatków związanych z remontem lokalu i jego wyposażeniem.
Czy wydatki te mogą stanowić koszt podatkowy podatnika, pomimo że lokal nie został wprowadzony na stan środków trwałych?
Podatnik poniesienie wydatków ma udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę podatnika.
Czy podatnik miał obowiązek wprowadzenia na stan środków trwałych lokalu?