Pytanie
W spółce z o.o. udziałowcami są dwie osoby fizyczne. Osoby te są również zatrudnione na podstawie umowy o pracę w tej spółce z o.o. Całe przedsiębiorstwo spółki z o.o. zostanie wniesione do nowozawiązanej spółki komandytowej, w której ta spółka z o.o. będzie komplementariuszem, a komandytariuszami będą wymienione dwie osoby fizyczne. W związku z wniesieniem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, dojdzie do przejęcia przez tą spółkę zakładu pracy na podstawie art. 231 k.p., co oznacza, że komandytariusze będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowej.
Czy w takiej sytuacji komandytariusze mogą wybrać liniową 19% formę opodatkowania dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej?