Pytanie
Pytanie związane jest z sytuacją, w której pracownik ma jedną umowę o pracę na dwa inne miejsca jej wykonywania. Pracownik w jednym miejscu ma wyznaczone 1/4 etatu, a w drugim 3/4 etatu (łącznie pełny etat).
Czy można naliczyć dla każdego z miejsc osobno wynagrodzenie, wybierając miejsce gdzie będą koszty uzyskania przychodu i ulga, a w drugim nie?
Czy należy to wynagrodzenie traktować jako całość, a nie rozbijać je proporcjonalnie?
Czy w umowie o pracę należy wskazywać ilość etatu na każde z miejsc wykonywania pracy?