Pytanie
Czy jest obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2013 r. w spółce komandytowej zarejestrowanej w listopadzie 2012 r., która za 2012 r. nie spełniała warunków do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego (nie zatrudniała pracowników, nie osiągnęła żadnych przychodów, suma bilansowa w granicach zera) ale z dniem 1 stycznia 2013 r. wspólnicy na podstawie zmiany aktu notarialnego jako wkład niepieniężny wnieśli dwa całe zorganizowane przedsiębiorstwa osób fizycznych, w tym jedno średniej wielkości, w którym od kilku lat badanie bilansu było obowiązkowe, w tym i za 2012 r. Wniesione przedsiębiorstwa w 2013 r. nie prowadziły działalności gospodarczej. Wspólnicy spółki komandytowej: komplementariusz - spółka z o.o. (nie występuje obowiązek badania sprawozdania finansowego), komandytariusze - 2 osoby fizyczne.
Czy w powyżej opisanej spółce komandytowej wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2013 r. np. ze względu na "kontynuowanie" działalności podmiotu wniesionego?
Jeżeli tak, proszę również o podanie podstawy prawnej.