Pytanie
Osoba fizyczna osiągnęła w 2012 r. dochody ze stosunku pracy w Hiszpanii (kontrakt) i Polsce (1/10 etatu).
Czy rozliczając się z dochodów może zastosować kosztu uzyskania przychodu przewidziane dla "wieloetatowców"?
Czy otrzymując od pracodawcy PIT-11 z kosztami 1335 zł, może odliczyć sobie w poz. 44 PIT-36 2002,50 zł, odliczając od dochodów hiszpańskich tylko 30% diet?
Przy tych założeniach wychodzi mniejszy podatek do zapłaty od dochodów polskich. Jeżeli w poz. 44 PIT-36 zostawi się koszty 1335 zł, a dochody hiszpańskie pomniejszy się o 30% diet i resztę kosztów tj. 667,50 zł, to wówczas wychodzi wyższy podatek do zapłaty od dochodów polskich. Stopa procentowa pozostaje bez zmian.