Pytanie
Od dnia 1 stycznia 2013 r. wybrałam zwolnienie z VAT i ostatnią deklarację VAT-7 złożyłam za grudzień 2012 r. W sierpniu 2008 r. nabyłam samochód, który znajduje się w środkach trwałych - od ww. samochodu odliczyłam VAT w wysokości 6000 zł.
Czy w takiej sytuacji w deklaracji VAT-7 za grudzień 2012 r. powinnam wykazać kwotę w poz. 53 deklaracji jako korektę podatku naliczonego od nabycia środka trwałego, od kiedy liczy się 5 lat?
Czy już nie muszę korygować podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 2 u.p.t.u.?