Pytanie
Spółka wystawiła w lutym fakturę korygującą na minus. Pomimo prób wysłania jej pocztą za potwierdzeniem odbioru potwierdzenia nie otrzymaliśmy, a przesyłka wracała.
Okazało się, że właściciel firmy wyjechał za granicę, a działalność zawiesił (nie ma z nim kontaktu).
Istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia faktury u członka jego rodziny (matki).
Czy takie potwierdzenie jest dla nas wystarczające?
Jeśli nie, to co możemy zrobić w takiej sytuacji, aby móc rozliczyć VAT?