Pytanie
Czy w korekcie rocznej wynikającej z art. 91 u.p.t.u. należy uwzględnić w VAT naliczonym do skorygowania (bo taki mam przypadek u siebie) z tytułu ulgi na złe długi przeprowadzonej w miesiącach 2013 r.?
Przykład: W grudniu 2013 r. wskaźnik proporcji wyniósł 10%, całość VAT naliczonego do odliczenia wskaźnikiem wyniósł 5000 zł, w związku z czym odliczono 500 zł. W grudniu 2013 r. w związku z nie wywiązaniem się z płatności w terminie 150 dni, skorygowano VAT naliczony odliczony w lutym 2013 r. (wskaźnikiem 10%) in minus 30 zł (od kwoty 300 zł VAT naliczonego) - ulga na złe długi. W deklaracji za grudzień 2013 r. wykazano VAT do odliczenia w wysokości 470 zł (500-30). W styczniu 2014 r. wskaźnik proporcji wyniósł 7%.
Czy do korekty VAT rocznej powinnam uwzględnić VAT naliczony wynikający z faktur miesięcznych, tj. 5000 i przeprowadzić korektę in minus na kwotę 150 zł (5000 x 7% - 5000 x 10%), czy korektę in minus na kwotę 141 zł (4700 x 7% - 4700 x 10%), uwzględniając skorygowany w miesiącach poprzednich VAT naliczony w związku z ulgą na złe długi?