Pytanie
Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy m.in. usługi polegające na sprzedaży praw do scenariuszy pisanych przez wspólników spółki, praw do wystawiania przedstawień teatralnych.
Jaką należy zastosować stawkę na fakturze?
Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) u.p.t.u., spółka korzysta ze zwolnienia z VAT?
Spółka ta świadczy również usługi budowlane zarówno w kraju, na terenie UE, jak i poza nią. Ostatnio wykonywała prace remontowo-budowlane na terytorium Szwajcarii (usługi te nie podlegały w Polsce pod VAT). Zdarza się, że w Polsce spółka kupuje materiały budowlane, które wykorzystuje potem poza terytorium UE.
Czy w takim przypadku spółka ma prawo odliczyć VAT od tego rodzaju zakupów?