Pytanie
Umowa z samorządem na wykonanie projektu została podpisana w kwietniu 2008 r. Termin zakończenia umowy został określony na listopad 2008 r. Jest to umowa o wartości nie przekraczającej 14.000 euro, więc nie podlegająca ustawie o zamówieniach publicznych. Prace nad projektem trwały do 2011 r., ale z przyczyn niezależnych od stron umowy zostały przerwane. Projekt nie został zakończony. Do umowy nie były zawierane żadne aneksy.
Czy umowa na wykonanie projektu może wygasnąć z mocy prawa?
Czy umowę, która nie została zrealizowana można uznać za nieważną (zakończoną) z mocy prawa po kilku latach?
Czy sytuacja taka wymaga jednak jakiejś formalnej formy zakończenia?