Pytanie
Spółka z o. o. założyła portal internetowy, przez który świadczy usługi rehabilitacji po udarze. Usługa polega na tym, że pacjent wykupuje miesięczny abonament na rehabilitację. W ramach abonamentu pacjent, po 10 dniach ma godzinne spotkanie on-line z fizjoterapeutą, na którym jest poprzez pokazy uczony ćwiczeń rehabilitacyjnych. Następnie w ramach abonamentu przez miesiąc może korzystać z zamieszczonych w portalu filmów instruktażowych, planów ćwiczeń oraz konsultacji z fizjoterapeutami zarówno on-line, jak i poprzez przesyłanie filmów z postępów leczenia.
Czy świadczenie tej usługi korzysta ze zwolnienia z podatku VAT jako służącej przywracaniu zdrowia, czy też jest opodatkowane inną stawką VAT (spółka nie jest w rejestrze podmiotów leczniczych)?
W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT?
Czy usługi takie powinny być ewidencjonowane przy użyciu kas fiskalnych (abonament jest wpłacany przelewem na konto spółki, dowód zapłaty zawiera pełne dane pacjenta)?