Pytanie
Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia (zakup sprzętu komputerowego) jako łącznej wartości poszczególnych części przekroczył próg unijny i w związku z powyższym przy realizacji zamówienia zastosował wszystkie wymogi z tym związane. Po kilku miesiącach pojawiła się potrzeba zakupu dodatkowych trzech zestawów komputerowych. W związku z tym Zamawiający skorzystał z możliwości jaką daje art. 6a p.z.p. i dokonał zamówienia częściowego stosując przepisy właściwe dla tej części zamówienia.
Czy Zamawiający miał prawo dokonać zakupu bez zachowania procedur unijnych, właściwych dla wartości całości zamówienia?
Czy stosowanie art. 6a p.z.p. powinno mieć uzasadnienie i przedstawiać podstawę dokonania zakupu w tym trybie?
Czy Zamawiający może stosować art. 6a p.z.p. również do zamówień, które nie przekraczają progu unijnego?
Czy przy kolejnym zakupie sprzętu komputerowego Zamawiający może w dalszym ciągu korzystać z możliwości uniknięcia stosowania p.z.p., jaką daje art. 6a p.z.p.?