Pytanie
Zakład złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przy pomocy jednej studni głębinowej SW-2. Obecnie trwa procedura wygaszenia poprzedniego (starego) pozwolenia, w którym wykazana była również tylko studnia SW-2. Na ujęciu jest jednak jeszcze jedna stara legalna studnia SW-1 - wyłączona z użytkowania (kolmatacja filtra), lecz niezlikwidowana.
Czy starosta ma podstawę do zobowiązania zakładu w nowym pozwoleniu wodnoprawnym do zlikwidowania ww. studni w określonym terminie?
W jaki sposób będzie można wyegzekwować ww. obowiązek w przypadku jego niewykonania w terminie? Jak rzutować to będzie na pozostałe zapisy decyzji?
Czy organ kontrolujący gospodarowanie wodami (RZGW) ma instrumenty do "przymuszenia" zakładu do likwidacji nieużytkowanej studni?