Pytanie
Jako przedsiębiorca prowadzę serwis samochodowy. W związku z prowadzoną działalnością w zakresie świadczenia usług w zakładzie ma miejsce wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska mam obowiązek odsprzedaży odpadów firmie do tego upoważnionej. Na wytwarzanie odpadów posiadam stosowne pozwolenie. Moje pytanie dotyczy przepracowanego oleju silnikowego, przy zbyciu którego otrzymuję zapłatę. Podobna sytuacja dotyczy odsprzedaży złomu.
Czy tego typu sprzedaż w firmie świadczącej usługi nie ma wpływu na wybór formy opodatkowania?
Czy opłacając podatek w formie ryczałtu postępuję prawidłowo?
Bowiem "typowa" sprzedaż płynów, olejów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych niesie za sobą obowiązek opodatkowania przychodów z działalności na zasadach ogólnych.