Pytanie
Spółka Z sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r. (posiada spółki córki A, B i C). Spółka Z pod koniec roku bilansowego - 2013 - utraci kontrolę nad spółką B (planowana finalizacja sprzedaży w przyszłym 2014 r. - umowy przedwstępne). Wszystkie spółki sporządzają sprawozdania wg MSR.
Czy na koniec roku spółka Z sporządza pełne sprawozdanie skonsolidowane spółek Z, A, B i C?
Czy spółka Z w jednostkowym sprawozdaniu na koniec roku 2013 prezentuje udziały w spółce B jako aktywa przeznaczone do sprzedaży?