Pytanie
Spółka prowadzi działalność handlową, pełna księgowość. W 2012 r. spółka dokonała sprzedaży towaru na rzecz swojego kontrahenta. W związku z brakiem zapłaty spółka wystąpiła do sądu i uzyskała nakaz zapłaty na część należności w 2012 r., a na część należności w 2013 r. Z pierwszego nakazu zapłaty spółka skierowała sprawę do komornika w 2012 r., z drugiego w 2013 r. W 2013 r. spółka otrzymała od syndyka postanowienie o upadłości spółki obejmującą likwidacje majątku i dokonała zgłoszenia swoich wierzytelności. W obecnej chwili nie ma jeszcze zatwierdzonej listy wierzycieli. Należności spółki zabezpieczone są hipoteką umowną i hipoteką przymusową. Wartość hipotek przekracza wartość należności od dłużnika.
Czy spółka powinna oszacować i urealnić (w jaki sposób) faktyczne zabezpieczanie hipotekami i dokonać odpisu aktualizującego na część należności i czy sporządzony odpis będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w 2013 r.?