Pytanie
Spółka wynajmuje elementy deskowań w celu ich późniejszego podnajmu od podatnika z Czech. Elementy deskowań w celu realizacji powyższej usługi są przywożone z Czech na terytorium Polski, a następnie po jej zakończeniu wywożone na terytorium Czech. Podatnik czeski po przeprowadzeniu weryfikacji jakościowej zwróconych elementów obciąża polską spółkę za elementy uszkodzone, wystawiając stosowną fakturę za wskazane zniszczone elementy, jednakże nie dochodzi do przywozu tych elementów na terytorium Polski (uzgodnienia dwóch stron transakcji). Spółka czeska rozpoznaje WDT. Oba podmioty w zadanym pytaniu są zarejestrowanymi podatnikami dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Czy spółka polska powinna rozpoznać WNT, jeżeli nigdy te elementy nie zostaną przywiezione do Polski?