Pytanie
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu osobowego, który ma być wynajmowany innym podmiotom. Okres umowy leasingowej to 24 miesiące. Przedmiot działalności spółki został poszerzony o oddanie w odpłatne używanie samochodów na podstawie umów najmu (dzierżawy). Samochód zostanie przeznaczony wyłącznie do wykorzystywania na cele wynajmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy (w zależności od dalszego popytu).
Czy od opłaty wstępnej spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wynikającej z faktury?
Czy w okresie przeznaczenia samochodu wyłącznie na cele wynajmu ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wynikającej z faktur dotyczących rat leasingowych?
Czy w przypadku zaprzestania wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów wynajmu po np. 8 miesiącach, spółka dalej będzie miała prawo do całkowitego odliczania kwoty VAT z faktur leasingowych (limit 6000 zł zostanie przekroczony po rozliczeniu opłaty wstępnej)?
Czy po rezygnacji z przeznaczenia samochodu wyłącznie na cele wynajmu, spółka musi dokonać korekty VAT za okresy wcześniejsze, w których były odliczane pełne kwoty VAT wynikające z faktur leasingowych?