Pytanie
Pracownica szkoły jest zatrudniona na czas określony od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. na podstawie umowy o pracę na podstawie skierowania przez Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych. Zgodnie z zawartą umową w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych w ramach programu "Wracamy do pracy 50+" za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. koszty wynagrodzenia są refundowane przez przez Urząd Pracy, natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. koszty wynagrodzenia pokrywa pracodawca. Pracownica urodzona w dniu 22. sierpnia 1954 r. nabywa prawo do emerytury w dniu 22. marca 2015 r.
Czy z dniem rozwiązania umowy należy wypłacić odprawę emerytalną?
Czy pracownica będzie emerytem objętym funduszem świadczeń socjalnych tej szkoły?