Pytanie
Pracownikowi udzielono urlop wychowawczy od dnia 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2014 r. W dniu 19 marca 2012 r., pracownica napisała pismo o skrócenie urlopu wychowawczego z dniem 4 kwietnia 2012 r., zgłaszając powrót do pracy z dniem 5 kwietnia 2012 r. Pracownica otrzymała od lekarza zakładowego zdolność do pracy w dniu 4 kwietnia 2012 r. Dnia 5 kwietnia 2012 r. nie pojawiła się w pracy. Dnia 6 kwietnia 2012 r. wpłynęło do zakładu pracy zwolnienie lekarskie pracownicy z oznaczeniem kolejnej ciąży.
Czy w przedstawionym przypadku pracownik ma prawo do płatnego wynagrodzenia chorobowego?
Czy musiałaby przepracować chociaż 1 dzień, aby mieć prawo do płatnego wynagrodzenia chorobowego?