Pytanie
Osoba fizyczna uzyskuje od 2 lat przychody z najmu przez wszystkie miesiące. Podatnik opodatkowany jest na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Podatnik rozlicza przychody jako osobne źródło przychodu najem, a nie w ramach działalności gospodarczej. W 2012 r. w koszty nie były zaliczane odpisy amortyzacyjne.
Czy jest możliwe w grudniu 2013 r. jednorazowe naliczanie odpisu za cały 2013 r., stosując metodę uproszczoną (wartość ustalana w oparciu o metraż lokalu), wyliczając wartość rocznego odpisu oparciu o wartość lokali z aktu notarialnego?
Czy przy najmie można jednorazowo naliczyć odpis amortyzacyjny?