Pytanie
Spółka jawna prowadzi z dostawcą spór w zakresie kosztów zrealizowanej usługi. Usługa oraz faktury wystawione zostały w listopadzie i grudniu 2011 r., faktury zostały ujęte w kosztach podatkowych. W chwili pojawienia się sporu, w styczniu 2012 r., spółka nie skorygowała podatku dochodowego w zakresie niezaakceptowanych faktur. Obecnie spółka zdecydowała się złożyć korektę deklaracji podatku dochodowego za okres listopad-grudzień 2011 r.
Czy możliwe jest zastosowanie w tej sytuacji zmienionych w grudniu 2012 r. zasad korekty podatku, tj. rozliczenie korekty w bieżącym okresie podatkowym?
Ponadto spółka w 2013 r. rozlicza podatek dochodowy w formie zaliczek, których podstawą jest wartość podatku obliczonego w 2011 r.
Czy w związku z korektą podatku dochodowego za 2011 r. niezbędne jest także skorygowanie wysokości zaliczek wpłaconych w roku 2013?