Pytanie
Pracodawca - osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą - wystawił świadectwo pracy. Świadectwo to zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez pracodawcę a następnie wysłane w ustawowym terminie do byłego już pracownika listem poleconym. Pracodawca nie postawił na świadectwie pracy pieczątki firmowej, tylko sam podpis. Na druku widnieje zapis "pieczęć i podpis pracodawcy".
Czy pracownik ma prawo żądać poprawienia świadectwa pracy z powodu braku pieczątki?
Czy pracodawca ma obowiązek wyrobić pieczątkę, jeżeli jej nie posiada i wtedy poprawić to świadectwo pracy?
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pieczątkę posiadał i zapomniał jej użyć?
Pracownik zażądał poprawienia świadectwa pracy w ciągu 7 dni w przeciwnym razie zgłosi sprawę do sądu pracy.
Czy ma rację i sąd przychyli się do wniosku pracownika?
Jakie konsekwencje może wtedy ponieść pracodawca?