Pytanie
Od 10 lipca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą zatrudnieni w wymiarze 7 godzin na dobę. Część pracowników ma w aktach zaświadczenia lekarskie potwierdzające możliwość pracy w dłuższym wymiarze czasu pracy, ponieważ składali już jakiś czas temu wnioski w tej sprawie.
Czy jeśli teraz, po wejściu w życiu nowych przepisów, będą chcieli korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy, to muszą składać taki wniosek?
Z drugiej strony, jeśli będą chcieli pozostać przy wydłużonym wymiarze czasu pracy, to czy muszą po raz kolejny składać też taki wniosek?