Pytanie
Firma wypłaca pracownikom dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. W firmie obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy.
Czy prawidłowo sporządzane jest rozliczenie kwartalne polegające na tym, że sumuje się dodatki wypłacane przez 3 miesiące z tytułu nadgodzin oraz dodatki wypłacane za pracę w nocy, następnie sprawdza się jakie kwoty wychodzą do zapłaty po przeliczeniu godzin pracy w godzinach nadliczbowych oraz w nocy i w sytuacji jeśli kwota ta jest wyższa od wypłacanych ryczałtów to wypłaca się tylko wyrównanie?
Czy prawidłowym jest twierdzenie, że powinno się po zakończeniu okresu rozliczeniowego porównywać te wartości za każdy miesiąc trwania okresu rozliczeniowego (tzn. ryczałt za dany miesiąc w stosunku do kwoty za rzeczywiście wypracowane nadgodziny i godziny nocne)?