Pytanie
Czy pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z pracownicą urodzoną w dniu 26 stycznia 1956 r.?
Pracownicę obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
Pracownica dostarczyła pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 9 lutego 1995 r., zaliczające ją do II grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia. Inwalidztwo zostało ustalone na stałe.
Pracownica z tego tytułu pobiera rentę płatną z ZUS. Pracownica nie przedłożyła pracodawcy decyzji, pracodawca posiada wyłącznie numer renty, który podaje w zaświadczeniach o zarobkach pracownika wysyłanych do ZUS.
Kiedy pracownica zostaje objęta okresem ochronnym przewidzianym w art. 39 k.p.?