Pytanie
Od 1 stycznia 2013 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu maszynami stoalrskimi. Cała sprzedaż jest dokumentowana fakturami. W maju 2013 r. była jedna sprzedaż maszyny na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej dzialalnosći gospodarczej, która również została potwierdzona fakturą. Wartość tej sprzedaży wynosiła 33.000 zł netto. Odbiorca podał imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Po sprawdzeniu okazało się, iż nie prowadzi on dzialalności gospodarczej.
Czy powinniśmy instalować kasę fiskalną, skoro wszystkie transakcje sprzedaży potwierdzamy fakturami, a takie sprzedaże dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zdarzaja się sporadycznie?