Pytanie
Czy w świetle przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. potwierdzenie z systemu VIES, że kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT na dzień wystawienia faktury jest wystarczające, aby uznać prawo do zastosowania stawki 0%, czy musimy mieć też potwierdzenie, że ma aktywny status na dzień złożenia deklaracji VAT za miesiąc transakcji?
Jeśli tak, to byłaby to praktyka bardzo niepokojąca, gdyż nie mamy żadnego wpływu na zachowanie kontrahenta po dokonaniu transakcji.
Co zrobić, gdy na dzień transakcji jest aktywny, ale zanim złożymy deklarację (w praktyce nawet 55 dni później) już aktywny nie jest?
Mamy jako sprzedający prawo do stawki 0%, czy nie?