Pytanie
Mam pytanie w związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r. (załącznik do uchwały nr 184/2014) oraz projektu z dnia 1 kwietnia 2015 r. ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Czy w świetle ww. przepisów podpisanie przez dyrektora szkoły z firmą ubezpieczeniową umowy o ubezpieczenie NNW uczniów nosi znamiona pośrednictwa ubezpieczeniowego i jest niezgodne z prawem?
Czy dyrektor szkoły, jak również rada rodziców, nie może otrzymać darowizny pieniężnej, prowizji lub darowizny rzeczowej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia?