Pytanie
Spółka X jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka X nabyła towar od dostawcy spoza Unii Europejskiej (wystawiono fakturę VAT zakupową). Zakupiony towar został przetransportowany drogą morską do magazynu celnego na terytorium RP. Nie dokonano odprawy celnej towaru. Następnie z magazynu celnego towar zostanie sprzedany kontrahentowi z Mołdawii i w procedurze tranzytu (spółka X posiada na potwierdzenie rozpoczęcia procedury tranzytu dokument IE 29) wywieziony przez niego z terytorium UE (zakończenie tranzytu potwierdzone dokumentem IE 45). Przed sprzedażą przedmiotowe towary nie będą dopuszczone do obrotu na terenie UE. Na dokonaną sprzedaż wnioskodawca wystawił fakturę VAT jako z tytułu dostawy towarów poza terytorium kraju, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Czy spółka X postąpiła słusznie w zaistniałym stanie faktycznym, uznając iż przy sprzedaży towaru kontrahentowi z Mołdawii, nie doszło do eksportu towarów w rozumieniu przepisów o VAT, a co za tym idzie, traktując sprzedaż towaru z magazynu celnego kontrahentowi spoza UE jako czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?