Pytanie
Podatnik Holenderski, który ma centrum życiowe w Polsce składa zeznanie roczne za 2012 r. do polskiego urzędu skarbowego. W zeznaniu otrzymanym od firmy Holenderskiej za 2012 r. ma wykazane składki zdrowotne wraz z podstawą, od której są naliczane. Oprócz tych składek na ubezpieczenie zdrowotne płaci jeszcze samodzielnie składki zdrowotne obowiązkowe do wybranej przez siebie firmy ubezpieczeniowej. W Holandii nie ma możliwości odliczenia tych składek od podatku.
Czy rozliczając się w Polsce ma prawo odliczyć wszystkie zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Czy jest ustalony limit?