Pytanie
Spółka nasza sprzedała towar o wartości 33.000 euro spółce - podatnikowi zarejestrowanemu na Cyprze. Otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające rejestrację spółki na Cyprze dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz dokumenty potwierdzające rejestrację dla celów podatku VAT. Z dokumentów tych wynika, że 100% udziałowcem spółki jest jednostka zarejestrowana w raju podatkowym na Kajmanach. Jednostka nasza wystawiła fakturę z 0% VAT, traktując transakcję jak wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na jednostkę cypryjską, podając cypryjski numer rejestracyjny dla potrzeb VAT, ale towar został przetransportowany do Hiszpanii pod wskazany przez odbiorcę adres.
Czy jednostka nasza w prawidłowy sposób wystawiła fakturę dla jednostki cypryjskiej?