Pytanie
Jestem osobą fizyczną, wykonuję usługi transgraniczne (montaż i serwis maszyn) bez stałego kontraktu na terenie Niemiec i na rzecz podatnika niemieckiego (wystawiam faktury nie podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce). Zatrudniam kilkunastu pracowników, którzy wykonują pracę za granicą na podstawie umowy o pracę gdzie siedzibą pracodawcy jest moje miejsce zamieszkania, a pracowników wysyłam w delegację na pięć dni i wypłacam diety. Świadczę również usługi w Polsce w podobnym zakresie przy czym obroty firmy (razem około 3.000.000 zł na rok) w tej części stanowią około 20% całości obrotów.
Czy muszę zarejestrować działalność gospodarczą w Niemczech i tam płacić podatek dochodowy?
Czy moi pracownicy mogą być zatrudniani w dotychczasowej formie oraz jakie ewentualne obowiązki związane ze zgłoszeniem ich pracy w niemieckich urzędach skarbowych, kasach chorych, czy ubezpieczalniach powinienem dopełnić?
Czy wypłaty dla pracowników będą musiały być opodatkowane w Niemczech ze względu na przekroczenie ponad 183 dni pobytu w roku?