Pytanie
Czy podatnik miał obowiązek rozpocząć ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych w 2014 r., gdy roku 2013 korzystał ze zwolnienia z tego obowiązku na podstawie załącznika do rozporządzenia: sprzedaż w 2012 r. w całości była udokumentowana rachunkami, ilość osób nie przekroczyła 19, a ilość wystawionych rachunków 50?
W roku 2013 ilość osób przekroczyła 20, a rachunki 60 sztuk. W 2014 r. zapłaty za usługi w całości są dokonywane na rachunek bankowy podatnika i do każdej wpłaty na rachunek bankowy wystawiana jest faktura oraz dołączany bankowe potwierdzenie dokonania opłaty za usługę z danymi odbiorcy usługi. Podatnik nie przyjmuje za swoje usługi zapłat gotówkowych. Oprócz usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, wystawia też faktury na firmy i również zapłaty za usługi dokonywane są za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego.
Czy przy takim sposobie ewidencji sprzedaży jaką prowadzi może dalej korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej, czy miał obowiązek od 1 stycznia rozpocząć sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?