Pytanie
Leasingodawca ubezpieczył samochód osobowy będący przedmiotem leasingu. Następnie wystawił leasingobiorcy fakturę VAT obciążającą go ww. ubezpieczeniem. VAT został naliczony wg stawki 22%.
Czy podatek można odliczyć w sytuacji, gdy został wyczerpany limit odliczeń VAT dotyczący przedmiotu leasingu?
Wymienione wcześniej ubezpieczenie obejmuje OC, AC i NW. Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia AC przekracza równowartość 20.000 euro, w związku z czym w koszty uzyskania przychodu zaliczać można jedynie część opłacanych składek ubezpieczeniowych (AC).
Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to czy VAT zawarty w opisanej wyżej fakturze (dot. ubezpieczenia przedmiotu leasingu) można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w całości, czy też analogicznie do składek, stosując proporcję?